" class="part-icon-bars">
avatar Josep Galceran Sellart

Josep Galceran Sellart
@Mero2
  Contacte

Mostrar:
10/06/2022 18:33
Convocatòries adreçades a Ens Locals Totes les convocatòries d'ajuts haurien d'anar adreçades a Ens Locals, perquè si...
10/06/2022 18:29
Les Remuneracions dels Alts Càrrecs Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a a...
10/06/2022 18:25
Sistema Electoral de les EMDs Cal regular-lo com en un Muncipi. Ara estem exposats a la Bona Fé dels partits d...
10/06/2022 18:20
Cànon de l'Aigua Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de exec...
10/06/2022 18:19
Cànon de l'Aigua Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de exec...