" class="part-icon-bars">
avatar Dretmigrants

Dretmigrants
@Migrant
  Contacte

Mostrar:
15/06/2020 13:33
Diagnosticar la formació general i les competències professionals de les persone... Organitzar un servei d'identificació de la formació formal i no formal i de l'ex...
08/06/2020 23:09
Impulsar la suficient formació professional per a l'ocupació, a la qual puguin a... Desplegar, per part del SOC, programes de qualificació professional adreçat a co...
08/06/2020 22:58
Fer que l'educació obligatòria i postobligatòria pública sigui, efectivament, gr... Persones pertanyents a col·lectius econòmicament precaris, en els quals es trobe...
08/06/2020 15:51
Garantir que les persones estrangeres escolaritzades sense NIE disposen d'assegu... Promoure que les persones estrangeres sense NIE, menors de 28 anys, puguin dispo...
08/06/2020 15:45
Millorar la capacitació del personal dels serveis d'informació en els drets de l... Garantir que els professionals d'informació, orientació i assessorament que tre...
08/06/2020 15:26
Adequar l'educació d'adults, també a les necessitats de les persones migrants Adaptar l'organització escolar i la metodologia didàctica de l'educació de perso...
08/06/2020 13:47
Facilitar una identificació a les persones migrants que es troben en situació ir... Promoure, des de la Generalitat, que les persones migrants, joves i adultes, en ...
08/06/2020 13:27
Garantir el dret a l’educació postobligatòria de les persones migrants majors de... Fer efectiu el dret fonamental a l'educació postobligatòria de les persones migr...