" class="part-icon-bars">
avatar ECOM

ECOM
@MireiaM
  Contacte

Mostrar:
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 22:27
Revisió del sistema de prestacions econòmiques - Objectius: Facilitar el manteniment de les dones i persones amb discapacitat ...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 22:24
Impuls de l’Assistència Personal entre els homes - Objectius: Incentivar l'entrada d'homes en el sector de les cures - Accions:...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 22:15
Impulsar els suports en l'educació 0-6 anys per a infants amb discapacitat - Objectius: Evitar que les dones abandonin el mercat de treball per a la cura ...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 22:04
Permisos remunerats de paternitat i maternitat iguals i intransferibles per cura... - Objectius: Fomentar la participació paterna dintre de les llars i de les cures...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 21:56
Impulsar la figura de l'assistència personal per viure en comunitat - Objectius: Promoure el dret a decidir el lloc de residència, Impulsar la pa...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 21:49
Impuls de serveis d'esport, lleure i oci accessibles per a persones amb discapac... - Objectius: Garantir l'exercici dels drets a l'esport, el lleure i l'oci de le...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 21:44
Formació en gènere i discapacitat (a equips que treballen en atenció directa a l... - Objectius: Garantir l'atenció de qualitat a les dones amb discapacitat - Acc...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 21:39
Promoure la flexibilització horària - Objectius: Evitar pèrdua d'ingressos econòmics en les famílies amb persones a...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 21:32
Visibilització del treball no remunerat/no professionalitzat - Objectius: Visibilitzar l'aportació social i econòmica del treball no remuner...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 21:25
Reconeixement en el còmput de la cotització dintre del sistema públic de pension... - Objectius: Facilitar l'accés a prestacions contributives a les dones - Accio...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 21:21
Revaloritzar el treball de les cures - Objectiu: Promoure una imatge social positiva vers les ocupacions vinculades ...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 21:08
Inspeccions de treball relacionades amb el treball domèstic i de cures - Objectius: Erradicar condicions abusives en el treball domèstic i de cures -...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 21:03
Apoyo del Convenio trabajadoras domésticas y de cuidados - Objectivos: Dignificar las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras ...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 20:58
Catalogació del treball de cures com una categoria d’anàlisi social en les polít... - Objectius de la proposta: Visibilitzar la contribució a la riquesa general qu...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 20:54
Regulació de regim especial o de contractació via conveni amb plenes garanties s... - Objectius de la proposta Regularitzar la figura de l'assistència personal a t...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
20/10/2020 20:48
Impuls de l’Assistència Personal com a mesura per erradicar l’economia submergid... Objectiu: Professionalitzar l'economia de les cures Descripció de les accions: ...