" class="part-icon-bars">
avatar Associació de Propietaris de castells i edificis catalogats de Catalunya

Associació de Propietaris de castells i edificis catalogats de Catalunya
@Monumenta
  Contacte

Mostrar:
22/01/2024 20:46
Necessària continuitat de les politiques de conservació Aquesta no pot ser una llei contingent. Els edificis que ens toca preservar son ...
22/01/2024 20:27
Catàlegs actualitzats Un risc per al patrimoni arquitectònic és la inexistència d'un catàleg dels edif...
22/01/2024 19:50
Incentivar i recolzar als propietaris de bens catalogats La tasca de conservació del patrimoni que fan els propietaris privats es fonamen...
22/01/2024 19:23
Formació especifica dels tècnics en patrimoni cultural S'ha de fomentar la formació dels tècnics dels diferents nivells de l'administra...
22/01/2024 19:14
Elaboració de catàlegs de Bens Culturals MONUMENTA ofereix colaborar amb els municipis i Consells Comarcals que no dispos...
22/01/2024 19:09
Subvencions: augmentar els recursos i simplificar la tramitació Les subvencions que anualment convoca el Departament de Cultural són econòmicame...
22/01/2024 19:01
Els jardins històrics i de valor cultural. La nova Llei de Patrimoni Cultural hauria de contemplar de forma més explícita e...
22/01/2024 18:57
Pla Integral d’Actuació sobre el patrimoni rural amb valor cultural. Conservar el patrimoni rural comporta gran cost económic, el que suposa que el f...
22/01/2024 18:56
Pla Integral d’Actuació sobre el patrimoni rural amb valor cultural. Conservar el patrimoni rural comporta gran cost económic, el que suposa que el f...
22/01/2024 18:43
Definir urgentment el Pla d’Accions davant la nova DEEE (Directiva Europea d’Efi... La nova Directiva comportarà l'’adaptació del parc d’habitatges europeu als nous...
22/01/2024 18:33
Consideració dels propietaris de béns patrimonials com interlocutors preferents. La Fitxa de la Memòria preliminar diu que es preveu convidar a participar a dive...
22/01/2024 18:32
Consideració dels propietaris de béns patrimonials com interlocutors preferents. La Fitxa de la Memòria preliminar diu que es preveu convidar a participar a dive...
22/01/2024 18:21
Implementar un sistema d’informació útil i obert a tothom. Existeix un gran dèficit d’informació i coneixement sobre el patrimoni català: n...
22/01/2024 18:07
Dinamització del territori La propietat ha de ser recolçada en les accions i projectes que permetin un canv...
22/01/2024 18:00
Tramitació urbanistica BCIN S'hauria de racionalitzar el procés de redacció de diferents expedients urbanist...
22/01/2024 17:59
Tramitació urbanistica BCIN S'hauria de racionalitzar el procés de redacció de diferents expedients urbanist...
22/01/2024 17:41
Participació de l'Associació de Propietaris La Associació de Propietaris de castells i edificis catalogats de Catalunya - Mo...
22/01/2024 17:23
Ampliació termini fase consultiva Un procés consultiu ha de facilitar la participació dels afectats, pel que es di...
22/01/2024 17:22
Ampliació termini fase consultiva Un procés consultiu ha de facilitar la participació dels afectats, pel que es di...