" class="part-icon-bars">
avatar Nerea

Nerea
@NGV
  Contacte

Mostrar:
10/05/2023 16:49
Visió de la figura d'orientació Estem en un moment de transició, les lleis i decrets, posen sobre la taula un no...
10/05/2023 16:23
Quins aspectes del sistema actual d’orientació educativa considereu que convindr... Lideratge clar, en quan a la direcció i visió de l'orientació als centres des de...