" class="part-icon-bars">
avatar Nestor

Nestor
@Nest3000
  Contacte

Proposta
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
Proposta
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Proposta
Per protegir els drets dels usuaris i salvaguardar els principis de publicitat i transparència,...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 151
  • Número de comentaris: 7