" class="part-icon-bars">
avatar Plataforma PASUCat

Plataforma PASUCat
@PASUCat
  Contacte

Mostrar:
04/07/2019 12:21
El Decret que desenvolupa la llei 9/2017 ha d'assegurar una veritable Sanitat Un... Les recomanacions de la Plataforma PASUCat se centren en els requisits perquè le...