" class="part-icon-bars">
avatar Pere Carles i Freixas

Pere Carles i Freixas
@PCF
  Contacte

Mostrar:
29/08/2020 19:45
La casa per la teulada? S’està promovent a tota velocitat i en plena pandèmia, la planificació del PDUAE...
29/08/2020 19:26
Apliquem solucions fàcils Tota vegada que detectem un consens bastant generalitzat en destinar els terreny...