" class="part-icon-bars">
avatar Dinamització del procés participatiu

Dinamització del procés participatiu
@Participagencat
  Contacte

Mostrar:
29/03/2023 13:39
S9.22 La gestió cívica/participativa proporciona un canal d’escolta activa a la ... La gestió cívica és una oportunitat per a implementar projectes d'acció comunità...
29/03/2023 13:28
S9.21 La participació és una qualitat més del dia a dia de l’equipament. La gestió cívica és una oportunitat per a implementar projectes d'acció comunità...
29/03/2023 11:57
S9.20 Perdurabilitat en el temps de les estructures comunitàries, més enllà del ... La gestió cívica és una oportunitat per a implementar projectes d'acció comunità...
29/03/2023 11:56
S9.19 Dimensió comunitària cap a dins i cap a fora, més enllà del propi equipame... Creació de vincles. Implicació i compromís més enllà de l'equipament. Formar par...
29/03/2023 11:44
S9.18 La gestió participativa/cívica com instrument per al desenvolupament dels ... Possibilitat d'abordar objectius complementaris. La gestió cívica és una oportun...
29/03/2023 11:42
S9.17 Actuar amb valentia per modificar marcs normatius. Contemplar la possibilitat de prestar serveis públics amb participació ciutadana...
29/03/2023 11:41
S9.16 Explorar la previsió per les entitats sense ànims de lucre de l'article 1... Contemplar la possibilitat de prestar serveis públics amb participació ciutadana...
29/03/2023 11:39
S9.15 Incloure un articulat sobre instruments no contractuals per la prestació d... Contemplar la possibilitat de prestar serveis públics amb participació ciutadana...
29/03/2023 11:37
S9.14 Assegurar la integració als processos participatius de persones sense un d... Que el vocabulari que utilitzi la llei reflecteixi aquesta inclusió. Per tal d'a...
29/03/2023 11:36
S9.13 Graduació del nivell d'implicació ciutadana en la participació en la gesti... Que la llei no tanqui les diferents intensitats en la participació de la gestió ...
29/03/2023 11:17
S9.12 Preveure la gestió cívica a una llei dona resposta a una demanda social cr... Per tal que la llei pugui assegurar una completa gestió de caire comunitari/cívi...
29/03/2023 11:15
S9.11 La llei ha de perfilar i obrir la possibilitat de gestió cívica i donar-hi... Preveure uns articles específics a la llei que habilitin la gestió comunitària/c...
29/03/2023 11:13
S9.10 Ampliar l'objecte de la participació en la gestió (o de la gestió particip... Com ara béns comunals, horts urbans, béns privats amb vocació comunitària, la cu...
29/03/2023 11:07
S9.9 Condicionar la concurrència pública als requisits de qualitat-impacte posi... La gestió participativa hauria d'aportar vincle social i comunitari. L'única man...
29/03/2023 11:05
S9.8 El funcionament dels equipaments com eina per a la creació de ciutadania. Allò important no és el producte resultant (activitats de l'equipament, funciona...
29/03/2023 11:03
S9.7 Assegurar el vincle amb el territori a través de la proximitat en la gestió... La gestió participativa hauria d'aportar vincle social i comunitari. L'única man...
29/03/2023 11:02
S9.6 Creació de vincle social i comunitari a través de la gestió cívica. Creació... La gestió participativa hauria d'aportar vincle social i comunitari. L'única man...
29/03/2023 11:00
S9.5 Adequació de l'oferta a les necessitats de la població. Capacitat adaptació, flexibilitat, resiliència i innovació. -Major eficiència en...
29/03/2023 10:53
S9.4 Eina per l'afecció institucional crítica. Retorn de l'apoderament a la soci... Eina per l'afecció institucional crítica- Retorn de l'apoderament a la societat ...
29/03/2023 10:51
S9.3 Enfortir l'estructura i recursos de l'Administració Pública per acompanyar ... Els espais de participació s'han de preveure com un òrgan de governança que esit...