" class="part-icon-bars">
avatar UGT de Cat - Jose Pasadas

UGT de Cat - Jose Pasadas
@Pasadas
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
Amb plecs mes concrets i annexos lo mes estandaritzats possible per tots els òrgans licitadors i...
Proposta
Estudis de preus i condicions sociolaborals actualitzades sobre la base del bé o servei a...
Proposta
Equips estables i el més especialitzats possible per a la preparació i seguiment dels concursos.
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
Un únic sistema per a tots els licitadors que permeti veure la traçabilitat de la licitació des...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
Reunions periòdiques amb l'adjudicatari, i la definició i establiment kpi’s clars i objectius...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
Donar una major valoració a les empreses que aportin certificacions relacionades amb l'economia...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
En tots els contractes, reduir l'impacte ambiental de l'activitat empresarial ha de ser una de...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Proposta
Definir clarament els col·lectius en risc d'exclusió social. Els criteris d'adjudicació han...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
Establir, com a condició especial d’execució o mitjançant clàusules d'adjudicació, que es...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
La contractació pública ha de garantir la creació d'ocupació de qualitat i estable sempre, però...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0