" class="part-icon-bars">
avatar PereV

PereV
@PereV
  Contacte

Mostrar:
08/08/2019 10:45
Cal respectar la finalitat primigènia del concert. El concert educatiu és un instrument per a fer possible dos preceptes constituci...