" class="part-icon-bars">
avatar Quad82

Quad82
@Quad82
  Contacte

Mostrar:
09/10/2020 20:41
Molt deficient i mal definida però totalment necessària. -Les prestacions econòmiques màximes poden no ser suficients mentres no sabem el...