" class="part-icon-bars">
avatar Rafa

Rafa
@RafaJ
  Contacte

Proposta
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
Proposta
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Proposta
Per protegir els drets dels usuaris i salvaguardar els principis de publicitat i transparència,...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 151
  • Número de comentaris: 7
Proposta
Drets, deures i queixes
S’ha de posar en marxa un sistema digitalitzat que permeti als...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
El respecte dels drets de les persones treballadores del sector del taxi i VTC pel que fa a la...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...