" class="part-icon-bars">
avatar ReMC

ReMC
@ReMC
  Contacte

Proposta
En avaluació
La regulació dels serveis de comunicació audiovisual no ha de reduir-se a una mera adaptació de...
Proposta
En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i...
Proposta
En avaluació
Proposem una definició precisa que eviti la desnaturalització del sector i que garanteixi que...
Proposta
En avaluació
Aquest règim ha d'evitar mesures oneroses que dificultin l'accés de les entitats amb menors...
Proposta
En avaluació
Aquest aspecte resulta rellevant per a propiciar una reducció de les càrregues administratives...
Proposta
En avaluació
La llei hauria de garantir que un percentatge de l'espectre radioelèctric disponible es destini a...
Proposta
En avaluació
La disposició transitòria sisena de la Llei audiovisual d'Andalusia pot utilitzar-se com a...
Proposta
En avaluació
L'elaboració d'un cens del tercer sector de la comunicació resultaria de gran utilitat. Es podria...
Proposta
En avaluació
Entre les facultats d'aquest òrgan es podria incloure que sigui informat dels projectes de plecs...
Proposta
En avaluació
En la llei han de figurar mesures eficaces de foment i finançament del sector de mitjans...
Proposta
En avaluació
Les mesures de suport econòmic han de completar-se amb altres de tipus col·laboratiu entre...
Proposta
En avaluació
Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'incorporar...
Proposta
En avaluació
L'accés de grups socials en la legislació actual fa referència a la participació de la societat...