" class="part-icon-bars">
avatar Salvador Augé

Salvador Augé
@SAJ
  Contacte

Proposta
La nova Llei de Turisme hauria de garantir el desplegament reglamentari del Decret 75/2020, on es...
Proposta
En relació al primer esborrany de Preàmbul de la nova Llei de Turisme de Catalunya on...
Proposta
En pro del benefici social, l'emprenedoria local, la seguretat davant la precarietat familiar i...