" class="part-icon-bars">
avatar Sindicat del Taxi de Catalunya

Sindicat del Taxi de Catalunya
@STAC
  Contacte

Mostrar:
28/05/2019 15:22
Règim jurídic de les llicències de Taxi. Creiem que el regim jurídic de les llicències de taxi ha de continuar estant com...
28/05/2019 15:19
Transport Sanitari Definició més clara sobre aquest tema. L'article 24 apartat 5 de la Llei del tax...
28/05/2019 15:16
Incorporació de noves tecnologies al sector del Taxi. Els hàbits de consum han canviat molt des de 2003. Avui tot gira al voltant d’in...
28/05/2019 15:08
Taxi compartit i cobrament individual És evident també que aspectes com el cobrament individual o el taxi compartit só...
28/05/2019 15:06
Respecte a l’àmbit territorial del Taxi. Si les autoritzacions no són municipals i circumscrites a un territori determina...
28/05/2019 13:11
Enduriment de la normativa sancionadora a les VTC Una autorització que no estigui activa en un determinat temps (tres mesos) ha de...
28/05/2019 13:09
Preus del servei VTC. Els preus del servei en vehicles VTC han de ser regulats, evidentment, i per tal...
28/05/2019 13:07
Normes per a l’execució del servei VTC. Els vehicles mai no podran captar serveis pel carrer; quan no estiguin realitzan...
28/05/2019 13:04
Condicions relatives a la contractació del servei VTC. Per la peculiaritat del servei entenem que la contractació ha de ser pel total d...
28/05/2019 12:59
Fixació de torns i períodes de descans VTC. Les noves autoritzacions deixen en un no res la proporcionalitat (que recordem é...
28/05/2019 12:55
Formació i aptituds dels conductors VTC Es del tot necessari una acreditació professional per aquest tipus de conductors...
28/05/2019 12:53
Condicions exigibles als vehicles VTC. A la Memòria s’explica perquè van ser creades en un inici aquestes autoritzacion...
28/05/2019 12:46
Aportacions del Sindicat del Taxi de Catalunya Apostem per una diferenciació clara d’ambdós sectors. Tal i com diu la Memòria,...