" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la dinamització

Suport a la dinamització
@Suport a la dinamitz
  Contacte

Mostrar:
15/11/2019 23:21
Millorar l’eina de gestió Millorar l’eina de gestió per tal que les tres línies de treball no siguin autoe...
15/11/2019 23:18
Promoure la perspectiva de gènere, hàbits comunicatius, valors de bon ús de les ... Promoure en totes les ativitats que es programen la perspectiva de gènere, uns b...
15/11/2019 23:12
Les eines al servei de les idees i propostes dels participants Cal posar l’accent en què es poder assolir l’activitat/projecte, independentment...
15/11/2019 23:10
Garantir la tasca d'acompanyament digital, compatible amb l’oferta de formacion... Es destaca la importància de la tasca de manteniment o recordatori digital, que ...
15/11/2019 23:02
Posar a l'abast un formulari/sol·licitud per recollir perfil de participants Tenir un formulari/sol·licitud per recollir perfil de participants i derivar-lo ...
15/11/2019 23:00
Conveni entre administració pública i entitats privades que puguin col·laborar Es destaca que seria positiu tenir un conveni entre administració pública i enti...
15/11/2019 22:58
Limitar accès a materials Posar un límit amb el tema de les còpies o impressions gratuïtes, perquè no s’ab...
15/11/2019 22:54
Disposar de més hores de formació per ordinadors/tecnología per als participants Disposar de més hores de formació per ordinadors/tecnología (ara mateix solament...
15/11/2019 22:50
Avançar cap a l'ús de múltiples dispositius Cal avançar en què tothom ha de saber utilitzar tot tipus de dispositius. P.ex. ...
15/11/2019 22:49
Fer pedagogía per tal de fer pensar digitalment a la gent que està aprenent info... Cal fer pedagogía per tal de fer pensar digitalment a la gent que està aprenent ...
15/11/2019 22:43
Formacions ajustades al territori Proposta sobre formació “Què fer si et perds pel bosc utilitzant noves tecnologi...
15/11/2019 22:41
Oferir monogràfics a adolescents sobre l’ús vs. abús de les TIC i les xarxes soc... Es planteja imprescindible oferir monogràfics a adolescents sobre l’ús vs. abús ...
15/11/2019 22:31
Arribar a persones que no saben usar les TIC Cal arribar a persones que no saben usar les TIC i tenen vergonya de participar ...
15/11/2019 22:18
Flexibilitzar l’horari de la persona dinamitzadora Flexibilitzar l’horari de la persona dinamitzadora. Hi ha moltes realitats difer...
15/11/2019 22:15
Promoure més aprenentatge-serveis (APS) Promoure més aprenentatge-serveis (APS), la iniciativa és molt bona i caldria po...
15/11/2019 22:09
Conèxer eines telemàtiques a on poder expressar les queixes, idees, propostes Conèxer eines telemàtiques a on poder expressar les queixes, idees, propostes (t...
15/11/2019 22:02
Elaborar una guia de recursos tecnològics del territori per a cada municipi o PO Elaborar una guia de recursos tecnològics del territori per a cada municipi o PO
15/11/2019 22:01
Equilibrar l’oferta i la demanda per a assegurar ordinadors per a tothom que s’i... Equilibrar l’oferta i la demanda per a assegurar ordinadors per a tothom que s’i...
15/11/2019 21:53
Flexibilitzar el calendari d’activitats Flexibilitzar el calendari d’activitats, relaxant els terminis de programació (a...
15/11/2019 21:52
Afavorir una major dedicació de la persona dinamitzadora a tasques de gestió i c... Afavorir una major dedicació de la persona dinamitzadora a tasques de gestió i c...