" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la dinamització

Suport a la dinamització
@Suport a la dinamitz
  Contacte

Mostrar:
15/11/2019 21:40
Replantejar per a millorar les eines de gestió Replantejar per a millorar les eines de gestió: més flexibilitat, menys centrali...
15/11/2019 21:32
Prioritzar aprenentatge i acció comunitària Prioritzar aprenentatge i acció comunitària, en funció del context comunitari de...
15/11/2019 21:31
Treballar en els valors comuns que han de tenir els PO com a dispositius d’ús co... Treballar en els valors comuns que han de tenir els PO com a dispositius d’ús co...
15/11/2019 19:31
Millorar la qualitat dels equips informàtics, connexió wifi i espais Cal millorar la qualitat del Wifi, la qualitat dels equips informàtics: millors ...
15/11/2019 19:28
Incorporar formació sobre nous dispositius/tecnologies (robòtica, intel·ligència... Incorporar formació sobre nous dispositius/tecnologies (robòtica, intel·ligència...
15/11/2019 19:22
Gestionar millor l’ús del programari obert Gestionar millor l’ús del programari obert, que és diferent a Microsoft i genera...
15/11/2019 19:18
Crear una xarxa de recursos, ajudar-se entre entitats i PO, i una borsa de capac... Crear una xarxa de recursos, ajudar-se entre entitats i PO, i una borsa de capac...
15/11/2019 19:14
Portar a la gent usuària de PO a altres espais on hi ha recursos gratuïts Portar a la gent usuària de PO a altres espais on hi ha recursos gratuïts – teni...
15/11/2019 19:07
Treballar per reforçar el sentiment de pertinença de les persones participants d... Treballar per reforçar el sentiment de pertinença de les persones participants d...
15/11/2019 18:59
Oferir més cursos d’ofimàtica per a les persones usuàries Oferir més cursos d’ofimàtica per a les persones usuàries, sobretot Office: Exce...
08/11/2019 20:15
Oferir mitjans per a certes accions formatives Oferir mitjans per a certes accions formatives: Mòbils, càmeres, kits de robòtic...
08/11/2019 20:15
Accés lliure a ordinadors sense horaris establerts Oferir l’accés lliure a ordinadors sense horaris establerts. Cada dinamitzador h...
08/11/2019 20:13
Impresora i ús d'ordinadors en franja horària concreta Posar a disposició el màxim de temps possible, només en una franja concreta, el ...
08/11/2019 20:12
Més coneixement dels recursos comunitaris sobre els PO Millorar el coneixement que tenen els recursos comunitaris del territori sobre q...
08/11/2019 20:11
Presència o contacte amb els centres educatius del territori Assegurar una major capacitat d’intervenció comunitària amb diferents agents, a ...
08/11/2019 20:06
Disposar de recursos jurídics Disposar de recursos jurídics (propis de la Xarxa Òmnia o vinculats a entitats g...
08/11/2019 20:03
Nova relació amb el SOC Cal una relació més horitzontal i transversal amb el SOC. Són recursos complemen...
08/11/2019 19:53
Més suport jurídic al PO per part de les entitats En funció del tipus d’entitat, pot oferir més suport al PO, sobretot en termes d...
08/11/2019 19:48
Invertir més en innovació tecnològica Invertir més en innovació tecnològica
08/11/2019 19:47
Més coneixement per part dels Ajuntaments dels Punts Òmnia Els ajuntaments haurien de conèixer més la Xarxa Òmnia i fomentar un major impac...