" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la dinamització

Suport a la dinamització
@Suport a la dinamitz
  Contacte

Mostrar:
08/11/2019 19:46
Punts Òmnia a geriàtrics Facilitar l’accés als PO a col·lectiu de la 3a i 4a edat residents en centres ge...
08/11/2019 19:33
Potenciar eix participació Tot i que es fa una valoració positiva de les línies de treball dels PO (aprenen...
08/11/2019 19:32
Formacions signatura digital Oferir formacions específiques vinculades a: signatura i/o identificació digital...
06/11/2019 02:28
Espai digital per a la preservació de la memòria Disposar d’un espai a internet per poder escriure les vivències (blog, revista e...
06/11/2019 02:27
Wifi potent i digne El PO ha de tenir una xarxa WIFI potent, la connexió a internet ha de ser digna.
06/11/2019 02:26
Òmnia com a laboratori de noves experiències i projectes Generar l’espai i dotar d’instruments per a transformar l’Òmnia en un laboratori...
06/11/2019 02:26
Espais polivalents i optimitzats Espais més polivalents: Cal canviar la concepció del treball individual i aïllat...
06/11/2019 02:25
Replantejar espais Reordenar i replantejar espais, adequant-los als hàbits i costums d’avui.
06/11/2019 02:24
Adaptar les tecnologies disponibles: tauletes digitals Adaptar la tecnologia a les noves costums, hàbits i necessitats dels usuaris: ta...
06/11/2019 02:23
Tallers d'eines de participació digital amb incidència social Tallers d’eines de participació digital per incidir socialment (canals digitals ...
06/11/2019 02:22
Formacions sobre seguretat digital Promoure formacions sobre seguretat digital
06/11/2019 02:21
Formacions per combatre les fakes news Oferir formacions per combatre els rumors/fakes news
06/11/2019 02:20
Millorar la senyalització en espais compartits Adaptar la senyalització dins dels espais on està ubicat el PO per afavorir la s...
06/11/2019 02:17
Sortides estratègiques Sortir més a fora del centre, estar més presents en activitats locals, populars....
06/11/2019 02:15
Campanya estratègica de comunicació Realitzar una campanya de promoció dels PO, on tots els agents vinculats han de ...
06/11/2019 02:14
"Punt Òmnia" és un nom poc atractiu Canviar de nom els PO per algun que pugui cridar més l’atenció, o posar un eslòg...
06/11/2019 02:13
Espai de relació virtual entre PO Disposar d’un espai de relació virtual entre PO, on compartir recursos, que sigu...
06/11/2019 02:12
Coordinació entre dinamitzadors dels PO Promoure la coordinació entre dinamitzadors dels PO, per a dissenyar i programar...
06/11/2019 02:11
Formació a dinamitzadors en gènere, gestió emocional, temes socials, TIC. Oferir formació a dinamitzadors i/o coordinadors dels PO: per una banda formació...
06/11/2019 02:09
Més xarxa entre PO d'un territori Teixir més xarxa entre POs del territori; cal pautar trobades mensualment (per e...