" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la dinamització

Suport a la dinamització
@Suport a la dinamitz
  Contacte

Mostrar:
06/11/2019 02:08
Optimitzar recursos de territori a aprtir de diagnosi Realitzar una diagnosi acurada del territori sobre recursos existents per a plan...
06/11/2019 02:07
Millorar coordinació entre PuntTIC i Punt Òmnia Cal una coordinació més estable entre PuntTIC i Punt Òmnia. En alguns PO, en fun...
06/11/2019 02:05
Més relació amb Serveis Socials, recursos i entitats Fomentar una major relació amb serveis i recursos, i entitats. Que l’espai de co...
06/11/2019 02:03
Definir rols, tasques i coordinació Cal definir i marcar millor els rols de cada recurs: SOC – Punt Òmnia – Recursos...
06/11/2019 02:02
Temps per a tasques comunitàries Les persones dinamitzadores han de poder tenir un temps per a poder fer una tasc...
06/11/2019 02:00
Llibertat d'horaris per als dinamitzadors Donar més llibertat d’horaris a les persones dinamitzadores per a què tinguin la...
06/11/2019 02:00
Formació a dinamitzadors en gestió de les emocions Cal més formació o recolzament a dinamitzadors per a afrontar situacions i fent ...
06/11/2019 01:59
Definir millor la terminologia dels dinamitzadors Cal definir millor la terminologia del perfil de dinamitzadors. Actualment la te...
06/11/2019 01:57
Més suport de les entitats gestores Les entitats gestores han de donar molt més suport a nivell de coordinació amb a...
06/11/2019 01:56
Acompanyament de la dgacc Hauria de donar més recolzament: a l’hora de convocar reunions, de proposar acci...
06/11/2019 01:48
Marge de calendarització Disposar d’un espai a l’agenda del PO sense definir per encabir accions espontàn...
06/11/2019 01:47
Apropar serveis a la ciutadania El PO s’hauria de convertir en una finestreta amb acompanyament per a tràmits di...
06/11/2019 01:44
Treballar per projectes de manera justificada Permet reportar l’impacte de l’acció o projecte i no tant el número d’usuaris qu...
06/11/2019 01:42
Accions transversals Realitzar diferents tipus d’accions transversals (programat per projectes i no e...
06/11/2019 01:41
Potenciar projectes i no eixos Caldria treballar més per projectes i no tant per eixos i realitzar una programa...
06/11/2019 01:38
D'aprenentatge a educació Un dels eixos (segons alguns participants) hauria de ser Educació, ja que l’àmbi...
06/11/2019 01:34
Formacions específiques de català i TIC, noves tecnologies i benestar Oferir formacions específiques vinculades a: Escriptura i ús del català vinculat...
06/11/2019 01:15
Aprenentatge de la potencialitat de les TIC Espais d’aprenentatge de les potencialitats de les TIC en la recerca de feina (b...
06/11/2019 01:14
TIC i persones grans Foment dels aprenentatges en TIC per afrontar i resoldre la soledat no volguda d...
06/11/2019 01:13
Perdre la por amb les TIC “Obrir una finestra” a les TiC i al món digital i les noves tecnologies, ajudar ...