" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la dinamització

Suport a la dinamització
@Suport a la dinamitz
  Contacte

Mostrar:
01/11/2019 18:24
Equilibri entre Punt Òmnia i Entitat Gestora Cercar un equilibri entre PO i Entitat Gestora: el PO ha de poder ser autònom, p...
01/11/2019 18:21
Més marge per a la programació Si bé hi ha d’haver línies de treball generals i consensuades pròpies de Xarxa Ò...
01/11/2019 18:14
Millorar difusió institucional dels Punts Òmnia Posar èmfasi en la difusió institucional per a millorar el coneixement que es té...
01/11/2019 18:05
Definició de criteris comuns S'ha definir el més possible criteris mínims comuns, sense deixar de banda reali...
01/11/2019 18:04
"Accés lliure a ordinadors" estratègic Vincular la demanda d’accés lliure a ordinadors a cursos, píndoles formatives es...
01/11/2019 18:02
Més hores d'"Accés lliure a ordinadors" Afavorir un horari acotat però més ampli i flexible de l’”Accés lliure a ordinad...
01/11/2019 17:59
Més flexibilitat dels eixos Permetre que una activitat pugui encabir-se en diferents eixos, ja que actualmen...
01/11/2019 17:48
Formacions específiques per a infants A través del programa “Jugar i descobrir", infants de 4 a 12 proposen disposar d...
01/11/2019 17:47
Obrint el ventall de tipologies de participants Cal avançar cap a la línia d’acció comunitària obrint el ventall de tipologies d...
01/11/2019 17:45
Nou eix per a treballar per temàtiques Incorporar un quart eix obert per a treballar projectes o temàtiques (per exempl...
01/11/2019 17:41
Replantejar la línia d’ocupabilitat Cal definir un eix d’ocupabilitat en funció dels diferents nivells de coneixemen...