" class="part-icon-bars">
avatar Teleduca. Educació i Comunicació

Teleduca. Educació i Comunicació
@Teleduca
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Procés participatiu
Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme la transposició de la Directiva ...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/07/2019
 • Data de finalització
  09/10/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Proposta
En avaluació
Seria interessant que la llei especifiqués com es poden finançar els mitjans del tercer sector....
Proposta
En avaluació
Proposem una definició precisa que eviti la desnaturalització del sector i que garanteixi que...
Proposta
En avaluació
L'elaboració d'un cens del tercer sector de la comunicació resultaria de gran utilitat. Es podria...
Proposta
En avaluació
Entre les facultats d'aquest òrgan es podria incloure que sigui informat dels projectes de plecs...
Proposta
En avaluació
En la llei han de figurar mesures eficaces de foment i finançament del sector de mitjans...
Proposta
En avaluació
Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'incorporar...
Proposta
En avaluació
L'accés de grups socials en la legislació actual fa referència a la participació de la societat...
Proposta
 • Creat el
  06/09/2019
 • 14
 • Número de comentaris: 0