" class="part-icon-bars">
avatar Montserrat Coberó Farrés

Montserrat Coberó Farrés
@XarxaCatalanaTEJ
  Contacte

Mostrar:
31/01/2023 22:37
Article 27: planificació i priorització de les instal·lacions de renovables sobr... Un conjunt de 954 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que la pl...
31/01/2023 22:32
Article 27: elaboració democràtica de la planificacio estratègica per les renova... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que l’elab...
31/01/2023 22:28
Article 31: seguiment acurat dels impactes de les macrocentrals de renovbles en ... Un conjunt de 94 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que l'aval...
31/01/2023 22:22
Article 33: Composició equitativa de la Taula per a la Transició Energética a Ca... Un conjunt de 94 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que la Tau...
31/01/2023 22:13
Article 8: mesures per a la captura de carboni i el reaprofitament posterior Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que Catalu...
31/01/2023 21:52
Article 8: mesures per millorar l'eficiència energètica i reduir els consums Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'inco...
31/01/2023 21:49
Article 15: producció de renovables en explotacions agrícoles. Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s crei...
31/01/2023 21:41
Article 15: producció de renovables en instal·lcions ramaderes. Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'incl...
31/01/2023 21:33
Article 14: instal·lació de renovables en pprts, aeroports, estacions ferroviàri... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem implantar ...
31/01/2023 14:57
Article 14: instal·lar renovables en benzineres i àrees de servei de la xarxa vi... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem incloure l...
31/01/2023 14:48
Article 13: Aprofitar els espais desaprofitats dels polígons industrials per a p... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem incloure m...
31/01/2023 14:40
Article 8: implantar l'obligatorietat progressiva d'instal·lar renovables en tot... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'incl...
31/01/2023 14:31
Articles 12: Crear mecanismes de suport per a la rehabilitació energética dels e... Un conjunt de 94 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'incl...
31/01/2023 14:11
Article 8: cercar solucions per emmagatzemar els excedents puntuals de renovable... Un conjunt de 94 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem incloure q...
31/01/2023 13:58
Article 16: Garantir que el tractament dels residus de les macrocentrals de reno... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que la fut...
31/01/2023 13:46
Article 17: impulsar una xarxa de petites empreses locals per desplegar les reno... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que es reg...
31/01/2023 13:40
Article 18: La Generalitat ha d'impulsar la recerca en les tecnologies de produc... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'incl...
31/01/2023 08:19
Article 19: posar la ciutadania en el cengtre del procés de transició energética Un conjunt de 94 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem modificar ...
31/01/2023 08:09
Article 19: garantir el dret dels ciutadans a una informació veraç durant la tra... Un conjunt de 94 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'incl...