" class="part-icon-bars">
avatar Xnet

Xnet
@Xnet
  Contacte

Mostrar:
12/12/2019 08:09
Perquè el registre de grups d’interès no desvirtuï la funció de la societat civi... Tenint present la STC 55/2018, preguem es considerin les propostes que ja vam en...