" class="part-icon-bars">
avatar Dincat

Dincat
@_dincat
  Contacte

Mostrar:
07/10/2021 13:08
Acció concertada La llei de l'ESS no ha d’entrar a regular l’acció concertada ni a identificar a ...
07/10/2021 13:05
Mesures de foment i promoció L’impuls d’eines de finançament com l’atorgament de subvencions per a la creació...
07/10/2021 13:03
Registre d'entitats Les entitats que vulguin ser reconegudes com a entitats de l’ESS hauran d’acredi...
07/10/2021 13:01
Àmbits de regulació de la futura llei de l'ESS La Llei no pot caure en alts nivells d’intervencionisme a l’hora d’exigir requis...