" class="part-icon-bars">
avatar aboutcb1

aboutcb1
@aboutcb1
  Contacte

30ib.ir/

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Consell de participació
Consell de participació
Taula Intersectorial Forestal

Interlocutor interprofessional del sector forestal, que informa i col·labora amb el DARP

Procés participatiu
 • Dates
 • Data d'inici
  02/02/2023
 • Data de finalització
  02/03/2023
 • Creat el
  01/02/2023
Procés participatiu

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/12/2022
 • Data de finalització
  03/03/2023
 • Creat el
  01/12/2022
Procés participatiu
Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu

La consulta prèvia del Pla Director Urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu, impulsat p...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/11/2018
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  12/11/2018
Procés participatiu
Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/11/2019
 • Data de finalització
  29/11/2019
 • Creat el
  07/11/2019
Procés participatiu
Participa al Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

EL PDUAECO i el seu procés participatiu

El Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Con...

#ConcaParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  03/06/2020
 • Data de finalització
  30/11/2020
 • Creat el
  06/05/2020
Procés participatiu
Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

Davant del fenomen estructural que representa el racisme així com les seves causes i conseqüències, ...

#Antiracisme
 • Dates
 • Data d'inici
  13/12/2021
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  13/12/2021
Procés participatiu
Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d’ITV (2023)

La consulta té per objecte obtenir els punts de vista dels possibles afectats sobre l’orientació d’u...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/01/2023
 • Data de finalització
  02/03/2023
 • Creat el
  12/01/2023
Procés participatiu
Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

Procés d'elaboració del Protocol d’Abordatge de les violències masclistes a l’atenció primària de Se...

#pavmapss
 • Dates
 • Data d'inici
  14/07/2021
 • Data de finalització
  30/06/2023
 • Creat el
  27/04/2021
Procés participatiu

La consulta pública té per finalitat conèixer les valoracions i les propostes de la ciutadania i, en...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/12/2022
 • Data de finalització
  21/03/2023
 • Creat el
  19/12/2022
Procés participatiu
Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

L'objectiu d’aquesta iniciativa és establir un sistema de govern local de Catalunya, les competèncie...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/05/2022
 • Data de finalització
  14/07/2022
 • Creat el
  10/05/2022
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya

La consulta pública vol recollir les propostes que permetin millorar el funcionament eficient, efica...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/02/2023
 • Data de finalització
  31/03/2023
 • Creat el
  30/01/2023
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

La iniciativa té per objecte establir un marc normatiu per a la producció agrícola sostenible a Cata...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/09/2021
 • Data de finalització
  22/10/2021
 • Creat el
  20/09/2021
Procés participatiu
Procés participatiu per a la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i aprovació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa la declaració del nou Parc Natu...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/10/2022
 • Data de finalització
  30/06/2024
 • Creat el
  07/12/2022
Procés participatiu

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, disposa que el...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/01/2023
 • Data de finalització
  23/02/2023
 • Creat el
  20/01/2023
Procés participatiu
Projecte dels espais públics del nou centre de Lliçà d'Amunt

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt promouen un procés de participació ciutadana determinant p...

# Lliçàcreixambtu
 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2021
 • Data de finalització
  25/10/2021
 • Creat el
  26/11/2020
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància
 • Dates
 • Data d'inici
  23/03/2022
 • Data de finalització
  22/04/2022
 • Creat el
  18/03/2022
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Objectiu de la consulta  

Els objectius que es volen aconseguir amb el Projecte de decret són:  


 • Decla
 • ...
 • Dates
 • Data d'inici
  16/12/2022
 • Data de finalització
  10/03/2023
 • Creat el
  07/12/2022
Procés participatiu
Repensem l'entorn de la Colònia Güell

Aquesta segona fase de participació parteix, dona continuïtat, i amplia les accions i propostes part...

#ParticipaColòniaGüell
 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2021
 • Data de finalització
  31/12/2023
 • Creat el
  30/09/2021