" class="part-icon-bars">
avatar ACEDE - Associació Catalana d'Executius Directius i Empresaris

ACEDE - Associació Catalana d'Executius Directius i Empresaris
@acede
  Contacte

Mostrar:
31/08/2022 10:51
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empr...
08/09/2020 18:06
2.11 Quins sistemes d'avaluació dels contractes podrien ser útils per verificar-... Un dels sistemes d'avaluació seria establir ítems al contracte inicial, revisabl...
08/09/2020 17:58
2.8 Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els licitadors... Es podria fer un estudi de costos reals, convenis, materials, inflació, i estruc...
08/09/2020 17:46
2.7 Quins requisits o criteris s'haurien de tenir en compte a l’hora de seleccio... Alguns d'aquests requisits haurien de ser de Projecte 70%, preu 10%, solvència t...
08/09/2020 17:29
1.6 Quines eines de treball requereixen els compradors públics per millorar la f... Si se centralitzés la comunicació digital, seria una millora per als compradors ...
08/09/2020 15:58
1.5. Com s'hauria d'organitzar la formació en compra pública, quins continguts i... Creiem que tant els gestor d’entitats com els grups de revisió dels organismes p...
08/09/2020 15:52
1.4 Quines mesures organitzatives podrien millorar l'especialització dels compra... Creiem que tot el que comporti digitalització (s'ha d'invertir en formació als r...
08/09/2020 15:41
1.3. Quines mesures es poden aplicar per estalviar recursos en la compra pública... Una de les mesures que es poden aplicar és a través d'una presentació telemàtica
08/09/2020 15:32
1.2. . Com haurien de ser les eines electròniques per fer-les més àgils i adapta... En primer lloc totes les Administracions haurien de disposar de les mateixes xar...
08/09/2020 15:27
Eix 1.1. Com es pot simplificar i agilitar la tramitació dels contractes públics... 1.1 Des de l'ACEDE proposem l'accés telemàtic a totes les dades administratives ...