" class="part-icon-bars">
avatar Associació Forestal de les Comarques de Tarragona

Associació Forestal de les Comarques de Tarragona
@aforestar
  Contacte

Mostrar:
03/11/2023 17:16
Ús públic i social L'ús públic i social, ha d’anar vinculat, a infraestructures d'ús públic, camins...
03/11/2023 17:15
Ús públic i social L'ús públic i social, ha d’anar vinculat, a infraestructures d'ús públic, camins...
18/12/2022 18:46
L'òrgan gestor ha d'assumir totes les competències, dins el seu àmbit geogràfic,... L'òrgan gestor del futur parc natural, en ser l'administració més propera en el ...
18/12/2022 10:53
La Junta rectora del futur parc natural, cal que sigui un òrgan col·legiat amb t... La creació d’un parc natural comporta la necessitat de disposar d’infraestructur...
18/12/2022 10:52
La Junta rectora del futur parc natural, cal que sigui un òrgan col·legiat amb t... La creació d’un parc natural comporta la necessitat de disposar d’infraestructur...
02/12/2022 15:45
Comissions socials territorials de composició específica en funció de les entita...  Si es proposen en els eixos de debat òrgans i mecanismes de participació i col·...