" class="part-icon-bars">
avatar Aleix Solà

Aleix Solà
@aleixsola
  Contacte

Mostrar:
27/10/2022 16:17
Lectura a les aules contemplada per currículum Tenint en compte que el Dept. d'Educació, amb la implantació de la nova llei edu...