" class="part-icon-bars">
avatar Ana

Ana
@anabcn9283
  Contacte

Mostrar:
21/01/2021 15:17
Informar/formar autònoms en la gestió de MCA Ens trobem q en l'àmbit laboral els autònoms és del personal més exposat pe en f...
21/01/2021 15:04
Facilitar la gestió de residus MCA Facilitar mitjançant els punts verds o abocadors municipals la gestió de residus...
21/01/2021 14:58
Consideració de problema mediambiental La legislació en l'actualitat només tracta l'amiant com un problema laboral, per...
21/01/2021 14:52
Formació/Informació empreses Una de les principals fonts de contaminació d'amiant és per inhalacions desaperc...