" class="part-icon-bars">
avatar Anna N

Anna N
@anm
  Contacte

Mostrar:
06/09/2023 21:10
Diverses aportacions Adjunto diverses aportacions al text, per a que es puguin tenir en consideració.
08/08/2022 17:45
Aportacions operatives Les aportacions que realitzo son basades en l'experiència com a treballadora d'u...