" class="part-icon-bars">
avatar Antonieta Garcia

Antonieta Garcia
@antonietagrc
  Contacte

Mostrar:
20/01/2022 10:59
Objectius nova llei i compliment Sí als objectius de la nova llei, però no es tracta només de regular, cal compli...
20/01/2022 09:40
Regulació del sistema de concurs com a excepcional Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabil...
19/01/2022 23:12
Promoció interna C1 a grup A Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apa...
19/01/2022 22:59
Situació administrativa d´excedència voluntària per incompatibilitats  Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures....
19/01/2022 22:40
Valoració fase concurs en el sistema concurs-oposició Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 2...
19/01/2022 22:39
Valoració fase concurs en el sistema concurs-oposició Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 2...
19/01/2022 22:13
Processos selectius àgils, transparents i freqüents. Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selec...
19/01/2022 22:09
Processos selectius justos Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capa...