" class="part-icon-bars">
avatar ANTONIO

ANTONIO
@antonio_21
  Contacte

Mostrar:
06/01/2020 12:58
Incloure nova compensació per al deteriorament o destrucció de la roba personal ... Compensació per al deteriorament o destrucció de la roba personal o béns particu...
06/01/2020 12:24
Declaració de laboralitat dels bombers voluntaris de la secció activa en el nou ... Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntari...
05/01/2020 05:54
Representació sindical Per als bombers voluntaris afiliats a sindicats, permetre la representació sindi...
05/01/2020 05:19
Comunicacions electròniques i ATRI Que es permetin i reconeguin les comunicacions electròniques entre l'Administrac...
05/01/2020 05:10
Grau mitjà en emergències i protecció civil Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a ...
05/01/2020 04:50
Bomber voluntari ras elegible al Consell de Bombers Voluntaris Possibilitat d'elecció per sufragi directe d'un representant extra per a cada Re...
05/01/2020 03:10
App mòbil i hores mínimes Als efectes d'aconseguir una major claredat sobre les obligacions de ser bomber ...