" class="part-icon-bars">
avatar Dinamització_MF

Dinamització_MF
@arc_mediacio
  Contacte

Mostrar:
23/04/2024 09:49
Sessió Consell de persones dinamitzadores Sessió Consell de persones dinamitzadores
28/01/2024 10:00
Grup de Treball Tècnic Aquesta primera reunió del grup de treball, tractarà els següents temes:Exposici...
16/01/2024 13:59
Sessió Plenària de la Taula Dilluns 4 de març es celebrarà la Sessió Plenària de la Taula de Cogestió Maríti...
25/11/2023 18:40
Sessió de l'àmbit de la comunitat científica Ordre del dia previst: Principals avanços en relació a la comunitat científica.P...
25/10/2023 10:52
Sessió de l'àmbit de l'economia blava i les activitats al mar Ordre del dia previst:Principals avanços de la TaulaEsdeveniment de cohesió de l...
25/10/2023 10:46
Sessió de l'àmbit de l'administració L'ordre del dia previst és el següent:Principals avanços de la Taula.Els Plans d...
25/10/2023 10:36
Sessió de l'àmbit de les entitats de la societat civil Ordre del dia previst:Principals avanços de la TaulaEsdeveniment de cohesió de l...
25/10/2023 10:08
Sessió Consell de persones dinamitzadores L'ordre del dia previst és:Principals implicacions de la reunió amb els Director...
16/10/2023 10:41
Grup de treball de comunicació Reunió del Grup de Treball de comunicació per parlar de:actualització continguts...