" class="part-icon-bars">
avatar Cambra Oficial de Comerç, Indústia i Serveis de Sabadell

Cambra Oficial de Comerç, Indústia i Serveis de Sabadell
@bmelgarCOCIS
  Contacte

Mostrar:
24/04/2023 08:33
Taula de Qualitat de l'Aire de Catalunya Es proposa la inclusió de les Cambres de Comerç entre les vocalies existents a l...
28/02/2023 12:34
Les Cambres de Comerç com a representants legals dels interessos econòmics A la sessió de referència es proposa debatre sobre “...la gestió d’equipaments é...