" class="part-icon-bars">
avatar Rosa

Rosa
@borraines
  Contacte

Mostrar:
18/01/2023 11:08
Quins aspectes del sistema actual d’orientació educativa considereu que convindr... Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit...
18/01/2023 10:38
Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l... Molts autistes i altres neurodivergents pateixen desordres d'integració sensoria...