" class="part-icon-bars">
avatar Carles Marc Cosialls i Roca

Carles Marc Cosialls i Roca
@carles_marc_2
  Contacte

Mostrar:
16/09/2019 22:20
Auditories independents i seguiment de les conclusions Establiment d'auditories independents, tant de l'àmbit econòmic com dels conflic...
16/09/2019 22:18
Recursos i formació per reaccionar als conflictes d'interès. Establir la dotació dels recursos materials i personals necessaris per part de l...
16/09/2019 22:15
Investigació dels col·laboradors necessaris Investigar i perseguir els col·laboradors necessaris (assessors legals en funcio...
16/09/2019 22:12
Responsabilitat subsidiària de les forces polítiques Establir la responsabilitat subsidiària civil i administrativa i la coautoria pe...
16/09/2019 22:10
Òrgans de provisió i selecció independents Establir un Òrgan únic de selecció i provisió independent. Anonimat de les prov...
16/09/2019 22:07
Implantació de la cultura de la prevenció dels conflictes d'interès Establir una formació específica, amb els recursos i els formadors necessaris so...
16/09/2019 21:59
Transparència d'agendes Transparència i monitoratge de les Agendes dels Càrrecs, (quan, què, amb qui, re...
16/09/2019 21:57
Assegurar la independència dels funcionaris del cos d'habilitació nacional Assegurar la independència dels funcionaris del cos d'habilitació nacional, com ...
16/09/2019 21:52
Reduir el percentatge d'interinatges i els nomenaments discrecionals dins de l'A... Reduir el percentatge d'interinatges i nomenaments discrecionals dins de l'Admin...