" class="part-icon-bars">
avatar CARLOS

CARLOS
@carlos_27
  Contacte

Mostrar:
22/01/2024 15:11
Entitats Patrimonialistes Caldria recollir un registre d'entitats patrimonialistes que es podria basar en ...
22/01/2024 15:08
Procediment de tramitació de BCIN Caldria indicar que els ajuntaments poden tramitar la sol·licitud de BCIN envian...
22/01/2024 15:05
Obligacions de Protecció Opció que les obligacions de protecció que corresponen a cada municipi puguin se...
22/01/2024 15:03
Comissió de Patrimoni L’existència d’una Comissió de Patrimoni que vetlli i fiscalitzi la protecció de...
22/01/2024 15:02
Patrimoni cultural immoble propietaris privats Els propietaris haurien de presentar, cada cinc anys, un pressupost de conservac...
22/01/2024 14:57
Patrimoni cultural immoble Els plans especials de patrimoni i els catàlegs de les peces protegides han d’in...
22/01/2024 14:56
Patrimoni cultural immoble Modificació de la normativa urbanística de manera que els bens cultural d’interè...
22/01/2024 12:54
Patrimoni cultural immoble Establir l’obligatorietat de tots els municipis amb un cert nombre d’habitants t...
22/01/2024 12:51
Arxius documentals Obligació dels municipis amb un cert nombre d’habitants a tenir un arxiu municip...
22/01/2024 12:51
Arxius documentals Obligació dels municipis amb un cert nombre d’habitants a tenir un arxiu municip...