" class="part-icon-bars">
avatar Carme

Carme
@carme_27
  Contacte

Mostrar:
06/02/2024 09:46
Mapes de capacitat acústica Desde el 2005 encara hi ha municipis sense mapa de capacitat acústica, i els que...
06/02/2024 09:41
Annex 7 - Vibracions Els límits Law de 75 en ús residencial és elevat, perceptible i molest. S'haurie...
06/02/2024 09:16
Estudis acústics per a activitats Annex 10: en els projectes d’implantació de noves activitats sotmeses a règim d’...
06/02/2024 09:11
Zones de soroll DIEC: Infraestructura=Conjunt d’elements, especialment els materials, fonamental...