" class="part-icon-bars">
avatar CAROLINA

CAROLINA
@carolina_7
  Contacte

Mostrar:
29/10/2019 11:42
Reducció de càrregues Cal regular la baixa de la obligació de rebre notificacions electròniques, però ...
29/10/2019 11:36
Simplificació normativa Atès que la llei de procediment administratiu no fa diferències respecte de la m...