" class="part-icon-bars">
avatar Casal de Catalunya de Paraná

Casal de Catalunya de Paraná
@catalunyaparana
  Contacte

Mostrar:
12/11/2020 15:17
Art. 5 Procés d’elecció dels vocals - Esmena 5.1 5.1 Per poder ser vocal del Consell de la Catalunya Exterior en representació de...