" class="part-icon-bars">
avatar CFA Alarona

CFA Alarona
@cfaalarona
  Contacte

Mostrar:
22/04/2022 09:03
Nivells de competic No es pot pretendre, amb un perfil d’alumne analfabet digitalment, que assoleixi...
22/04/2022 09:01
Nivells de llengua El nivell que s’ha d’assolir al final de cada cicle, especialment en el segon, é...
22/04/2022 09:00
Distribució horària Augmentar el cicle instrumental a 4 cursos, creiem que ha estat una bona mesura,...
22/04/2022 08:58
Llengua anglesa El nostre perfil d’alumnat mostra moltes dificultats per comunicar-se en català ...