" class="part-icon-bars">
avatar Charly

Charly
@charly_greenenergy_2
  Contacte

Mostrar:
23/07/2020 20:24
Iniciativa per la integració de les renovables en el sector agrari de Catalunya ... Dit això proposo que arrel d’aquest pla director es proposi una iniciativa per l...
23/07/2020 20:20
Iniciativa per la integració de les renovables en el sector agrari de Catalunya ... En aquesta línia penso que és obligat parlar del cas dels projectes d’energia fo...
23/07/2020 20:12
Iniciativa per la integració de les renovables en el sector agrari de Catalunya ... Si pensem en un pla director urbanístic del segle XXI a Catalunya no podem obvia...