" class="part-icon-bars">
avatar Col·lectiu Eixarcolant

Col·lectiu Eixarcolant
@col_lectiu_eixarco_2
  Contacte

Mostrar:
02/06/2020 02:16
Facilitar l'accés a la terra, mitjançant la creació d’un banc de terres i masove... Resulta important crear una estructura que permeti superar un dels principals li...
02/06/2020 02:14
Re-equilibrar oferta i demanda, i avançar vers la sobirania alimentària Cal fomentar la planificació del camp català d’acord amb les necessitats aliment...
02/06/2020 02:11
Ruralitzar la ciutat Cal apropar la població a l'origen dels productes agrícoles. Plantegem mesures d...
02/06/2020 02:08
Valorar el territori no només des d'una perspectiva productivista, sinó també en... Es proposa dedicar el 0,7% dels impostos de les zones urbanes per tal de gestion...
02/06/2020 02:04
Fomentar la transformació dels productes agroalimentaris mitjançant una reducció... És important reduir enormement la burocràcia que cal dur a terme per tal de pode...
02/06/2020 01:59
Nou paradigma d'aprofitaments forestals Plantegem el desenvolupament d'una reglamentació d’aprofitaments forestals local...
02/06/2020 01:57
Reestructuració dels ajuts destinats al sector primari i incorporació de nous cr... Cal transformar l'actual política d'ajuts per tal que permeti orientar el sector...
02/06/2020 01:52
Incorporació del producte ecològic i de proximitat en menjadors escolars i col·l... Legislar per tal que en els menjadors escolars, col·lectivitats, i empreses, s'h...
02/06/2020 01:45
Incorporació en els esquemes productius de les varietats agrícoles tradicionals ... Cal recuperar i posar en valor les varietats agrícoles tradicionals i les espèci...
02/06/2020 01:40
Identificació dels productes agroalimentaris en base a criteris de sostenibilita... Es planteja la creació d'una regulació que permeti, per primer cop, que el consu...