" class="part-icon-bars">
avatar Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
@col_legi_oficial_de_
  Contacte

Mostrar:
20/09/2023 12:40
Propostes del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya S'adjunta PDF de resposta a les preguntes plantejades en el procés de consulta p...
28/03/2022 18:55
Aportacions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya Adjuntem document que recull les aportacions del Col·legi Oficial de Treball Soc...