" class="part-icon-bars">
avatar Consum KM Zero Sabadell

Consum KM Zero Sabadell
@consum_km0_sabadel_2
  Contacte

La Comissió Consum KM Zero és una iniciativa d’un grup de persones sabadellenques que tenim la voluntat de millorar la societat catalana, a partir de la participació ciutadana i del compromís amb valors socials com la igualtat, la democràcia, la justícia, la responsabilitat social i la sostenibilitat del medi ambient. Els nostres objectius són: estendre el valor del consum responsable/conscient; potenciar el consum de proximitat perquè afavoreix el teixit social i empresarial català; i apoderar la ciutadania en el seu paper de consumidor, entenent el consum com a eina de transformació del model econòmic i social.
Mostrar:
07/06/2020 13:51
Adequar la dieta a les necessitats del nostre organisme (d’acord amb la proposta... . El consum alimentari ha de tenir com a principal objectiu satisfer necessitats...
07/06/2020 13:02
Regularitzar unes condicions dignes de treball i tracte a les persones. No es pot permetre la situació dels temporers a la campanya de recollida de frui...
07/06/2020 13:01
Conscienciar a la població de que els patrons de consum condicionen la justícia,... • Campanya pel comerç just, de proximitat i contra el malbaratament alimentari.
07/06/2020 12:57
Tothom ha de tenir dret a una alimentació adequada i saludable. S'ha de garantir una dieta bàsica a tothom.
07/06/2020 12:48
Promoure els productes de proximitat i les varietats locals: • fer pedagogia davant les AMPAS per a la seva utilització en els menjadors esco...
07/06/2020 12:30
Aplicar els principis de l’economia circular al consum alimentari: • re-introduir al circuit econòmic aquells productes que ja no es corresponen a ...
06/06/2020 18:51
Promoure l’existència d’un sistema de distribució basat en els circuïts curts - Cal minimitzar l’impacte ambiental i educar sobre els beneficis d’un sistema a...
06/06/2020 18:45
Dissenyar un sistema propi basat en la idea de que l’alimentació és un bé bàsic L’alimentació no ha d’estar subjecte a l’especulació
06/06/2020 18:43
Facilitar la recuperació de les variants autòctones Suport de les administracions en la recerca per a la recuperació de les variants...
06/06/2020 18:41
Recuperar el territori amb el desenvolupament d’un sector agrari orientat a maxi... Amb una dieta alimentària saludable la sobirania alimentària és possible (Josep ...
06/06/2020 18:38
Conscienciació social de la importància dels consumidors per a definir el sistem... Cal educar sobre els impactes ecològics i socials de les nostres decisions sobre...
06/06/2020 18:37
La proximitat és un factor fonamental per a garantir la sostenibilitat Cal fomentar el consum de proximitat. La proximitat és la clau per a garantir la...
06/06/2020 18:29
Creació d’instal·lacions d’ús col·lectiu d’àmbit municipal o supramunicipal per ... • Obradors: per transformar part de la collita en un producte amb valor afegit c...