" class="part-icon-bars">
avatar Núria Palomar

Núria Palomar
@coordinadora-ONG-CCG
  Contacte

Mostrar:
27/05/2022 14:40
Eix 4. Disseny i seguiment del Pla director En relació a la millora de l'avaluabilitat i seguiment del Pla i sobre els indic...
27/05/2022 13:45
Eix 2. Sobre la participació dels agents i els instruments Sobre les recomanacions recollides en l’avaluació, com a Coordinadora d’ONG soli...
27/05/2022 13:10
Eix 1. Sobre objectius estratègics Sobre OE4 (medi ambient), no s'ha tingut en compte que el 2019 l'ACCD va fer un ...
27/05/2022 13:10
Eix 1. Sobre les prioritats geogràfiques A l’hora d’establir prioritats geogràfiques, caldria també tenir en compte els p...
27/05/2022 13:08
Eix 1. Sobre objectius estratègics Sobre OE4 (medi ambient), no s'ha tingut en compte que el 2019 l'ACCD va fer un ...
27/05/2022 13:08
Eix 1. Sobre objectius estratègics Sobre OE4 (medi ambient), no s'ha tingut en compte que el 2019 l'ACCD va fer un ...
27/05/2022 12:59
Eix 1. Sobre l'assoliment dels objectius estratègics d'Educació per al Desenvolu... [3]3) Hi ha feina feta anteriorment que caldria tenir més en compte. En concret ...
27/05/2022 12:58
Eix 1. Sobre l'assoliment dels objectius estratègics d'Educació per al Desenvolu... [2]2) Els principals resultats de l'avaluació demosten que l'EpD continua essent...
27/05/2022 12:57
Eix 1. Sobre l'assoliment dels objectius estratègics d'Educació per al Desenvolu... [1]1) En relació a l'OE1, "promoure l'especificitat de l'EpD i la seva articulac...