" class="part-icon-bars">
avatar DAVID

DAVID
@david_19
  Contacte

Mostrar:
09/10/2019 15:22
Impacte social de la transferència del coneixement A més de l'objectiu i impacte d'una societat del coneixement en la riquesa, l'oc...
Nova proposta a Llei de la Ciència
07/10/2019 12:35
Abast centres de recerca Ampliar el desenvolupament i propostes adreçades als centres CERCA a tot centre ...