" class="part-icon-bars">
avatar David Garcia i Rubert

David Garcia i Rubert
@david_garcia_rubert
  Contacte

Mostrar:
22/01/2024 16:52
Sobre la protecció d’elements patrimonials – X L’aparició de restes arqueològiques substancials en el marc dels treballs d’una ...
22/01/2024 16:43
Tancaments d’elements patrimonials Per tal de proporcionar una major calidesa, generar uns entorns més acollidors i...
22/01/2024 16:23
Restitucions en jaciments arqueològics Cal deixar oberta la possibilitat, depenent de determinades circumstàncies, a la...
22/01/2024 16:18
Àrea de protecció al voltant dels elements patrimonials – III Assumint, com en els països civilitzats, que el patrimoni s conforma una unitat ...
22/01/2024 15:55
Sobre els materials en relació als monuments Les actuacions ens jaciments arqueològics i monuments han de venir marcats per l...
22/01/2024 15:48
Sobre els Projectes Quadriennals de Recerca Arqueològica Els projectes Quadriennals de Recerca Arqueològica estan viciats de base pel que...
22/01/2024 15:46
Sobre la Comissió de Recerca La Comissió de Recerca té una incidència essencial en la valoració de projectes ...
22/01/2024 11:36
Creació d’un cos de manteniment d’enjardinaments en monuments, jaciments i d’alt... El manteniment dels elements d’enjardinament en monuments, jaciments i d’altres ...
22/01/2024 11:32
Creació d’un cos de manteniment d’infraestructures de difusió i divulgació en mo... El manteniment de les infraestructures de difusió i divulgació en monuments, jac...
22/01/2024 11:19
Sobre esporgades desitjables i d’altres que no ho són gens Davant del possible perill (que seria del tot lamentable, primitiu i allunyat de...
21/01/2024 22:10
Sobre els béns patrimonials de l’àmbit de l’arquitectura rural i tradicional - I... En relació directa al que apuntava en una proposta anterior sobre la necessitat ...
21/01/2024 22:09
Sobre els béns patrimonials de l’àmbit de l’arquitectura rural i tradicional - I El paisatge rural d'avui és el producte de milers d'anys de conreu, treball i co...
21/01/2024 22:07
Concepció, bases i punts de partida de la pròpia Llei del Patrimoni – XXII La Llei ha de fer un èmfasi especial a declarar explícitament i a proporcionar l...
21/01/2024 22:05
Sobre l’actuació en elements patrimonials arqueològics – VII Seguint normativa internacional, la Llei haurà de garantir que cap element arque...
21/01/2024 22:03
Empoderament dels gestors del patrimoni cultural - II A l'efecte d'ajudar en la protecció i la gestió adequada dels elements patrimoni...
21/01/2024 22:00
Sobre l’actuació en elements patrimonials arqueològics – VI La Llei haurà de definir el concepte d’“entorn paisatgístic de qualitat en relac...
21/01/2024 21:58
Sobre el Patrimoni com a recurs econòmic estratègic nacional – VII Cal que la Llei estableixi mecanismes de mecenatge i donacions de caire modern, ...
21/01/2024 21:56
Sobre el Patrimoni com a recurs econòmic estratègic nacional – VI La Llei ha de fer explícit que, a diferència del que alguns opinen, a una part m...
21/01/2024 21:54
Sobre la protecció d’elements patrimonials – IX Qualsevol avaluació d’impacte en relació al potencial efecte d’una actuació sobr...
21/01/2024 21:52
Concepció, bases i punts de partida de la pròpia Llei del Patrimoni – XXI Tant durant el procés d’elaboració de la pròpia Llei com en els mecanismes que a...