" class="part-icon-bars">
avatar ENRIC

ENRIC
@enric_10
  Contacte

Mostrar:
02/06/2023 19:24
Comunitat d' energies renovables (CER) --SELVA Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió púb...
02/06/2023 19:24
Comunitat d' energies renovables (CER) --SELVA Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió púb...
29/01/2023 11:48
Sistemes híbrids de diferents fonts d'energies renovables -- Aplicar sistemes híbrids de diferents fonts d'energies renovables en el terri...
29/01/2023 11:25
Tarifa social dintre d'un marc europeu per persones vulnerables i menys recursos... Creació d'una tarifa social dintre d'un marc europeu per persones vulnerables i ...
29/01/2023 11:24
Tarifa social dintre d'un marc europeu per persones vulnerables i menys recursos... Creació d'una tarifa social dintre d'un marc europeu per persones vulnerables i ...